قیمت روزانه آهن الات

قیمت روز میلگرد و آهن الات

قیمت میلگرد روز 32/3/11

قیمت روزانه میلگرد

8 قزوین 2095

10 قزوین 1978

10 کاشان 2100

12کاشان 2095

14 کاشان 2075

12 آریا 2010

14 پرشین 2040

20 شاهرود 2025

18-25 میانه 2030

16-25 ذوبی 1970

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم خرداد 1392ساعت 18:43  توسط محمد   | 

قیمت میلگرد روز 92/3/7

قیمت روز میلگرد

8            حسن رود2150

10         حسن رود2060

14-20 حسن رود 1980

18-22 شاهرود  1980

14-28 نیشابور  1980

14-25 گلستان    2010

18-25 ذوبی       1975

18-25 میانه        1980

10-12 قزوین       1980

14-22 پرشین      1975  


+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم خرداد 1392ساعت 20:5  توسط محمد   | 

قیمت میلگرد روز92/3/6

قیمت روزانه میلگرد

8          قزوین       2100

10        قزوین      1980  

12        قزوین      1970

14-16 حسن رود 1980

18-20 حسن رود 1975

16-18 پرشین      1975

16-25 ذوبی        1960

14-16 اشتهارد    1920

16        امیر کبیر 1970

جهت تایید قیمتها با شماره 09192736508 تماس حاصل فرمایید

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت 12:11  توسط محمد   | 

قیمت میلگرد روز 92/3/4

                        قیمت روزانه میلگرد

 8             حسن رود 2210

12-20    حسن رود 1960

18-22    شاهرود 1940

12-14      اریان1940

14-28     نیشابور 1950

10            پارس 1942

14-18      ابهر 1920

16-28     ظفر 1940

18-25     ذوبی 1950


+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد 1392ساعت 20:2  توسط محمد   | 

قیمت میلگرد روز 92/3/1

12             سیرجان 1940

14-18      نیشابور 1920

14             ظفر 1935

16             کاشان 1940

25             اهواز 1890

اکثر کارخانجات امروز فروش خود را تعطیل کرده بودند

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد 1392ساعت 19:10  توسط محمد   | 

قیمت میلگرد روز 92/2/31

8         قزوین        2050

10-16   قزوین         1930

8         حسن رود    2190

10       حسن رود    2030

12       حسن رود    1970

14-16  حسن رود     1940

12-16  امیرکبیر       1930

16-25   کاوه          1935

14-28   نیشابور      1935 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392ساعت 18:34  توسط محمد   | 

قیمت آهن قراضه 92/2/30

تحویل شهرضا

سوپر ویژه     1200

ویژه            1165

پرس و فله درجه یک  1150 

درجه دو:     1140  

پرس بدنه     1130

حلب            550  

 نحوه تسویه نقدی


تحویل نجف آباد

سوپر ویژه    1240

ویژه           1200

نحوه تسویه 5 روزه


 تحویل ساری

سوپر       1230

ویژه        1200

نحوه تسویه 50 درصد نقد 50 دصد 5 روزه


جهت سفارش و تایید ادرس با شماره 09192736508 تماس حاصل فرمایید

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 19:20  توسط محمد   | 

قیمت میلگرد 92/2/30

8          پارس        2045

8         حسن رود  2190

14-16 حسن رود  1945

18-20 حسن رود  1940

14        شاهرود      1920

18-22 شاهرود     1915

14         پرشین       1930

16-18 پرشین       1915

16-25  ذوبی       1905

10-16  قزوین     1925

14-18   نیشابور   1920

14-25  گلستان    1955

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 12:9  توسط محمد   | 

مطالب قدیمی‌تر